ZALDIBIA ERABERRITZEN, 2016

Herriko eraberritzen urbanistikoaz hausnartu da prozesuan zehar. Horrela, eta 2015ean eginiko prozesuaren ondoren, herritarrek Udaletxean sorturiko txosten teknikoaz hausnartu dute, eta ekintzak ordenatu dituzte lehentasunezkotzat jo dutelarik plazaren eraberritzea eta horretan, Udal eraininaren eraberritzea lehentasun gisan.

[Dokumentuak]