Mesa-de-trabajo-4

Ohitura sozialen azterketak

Egunerokoan herritarrek dituzten jarreren eta jokaeren azterketak (arazoak, kezkak, aurreikuspenak) egiten ditugu; bai bere osotasunean, baita populazioaren segmentu bati dagokionean ere (gazteak, etorri berriak, e.a.). Horretarako, aldagai sozialak sortu eta bilakaerak aztertzen ditugu; horrez gain, bizikidetzaren eta ikuspegi indibidual/kolektiboaren kokapena eta prospekzioak aztertzen ditugu.

PROIEKTU ESAGURATSUENEN ZERRENDA